Tietoa mielenterveydestä
ja hyödyllisiä linkkejä

Mielenterveyden tieteellinen määritelmä


Itävaltalainen lääkäri ja tutkija Sigmund Freud määritteli mielenterveyden seuraavasti: "Mielenterveys on kyky rakastaa ja tehdä työtä.


Luonnollisesti mielenterveys on paljon Freudin määritelmää laajempi psyyken ja persoonallisuuden muodostama kokonaisuus. Ihminen on tunnetusti psykofyysissosiaalinen kokonaisuus. Psykiatriassa olisikin muistettava, että mielenterveysongelmia ja mielen sairauksia olisi hoidettava hyvin kokonaisvaltaisesti. Onnellisuus, arjen sujuminen ja tasapaino ovat haasteita luonnollisesti muillekin ihmisille kuin mielenterveyskuntoutujille.  

Linkkejä:

www.mtkl.fi             Mielenterveyden keskusliitto

www.hymyry.net    Autismin kirjon- ja ADHD- henkilöiden etuja ajava, toimintaa järjestävä yhdistys.

www.autismiliitto.fi/   Autismi- ja Aspergerliitto.

www.kokemusasiantuntijat.fi/     Koulutetut kokemusasiantuntijat ry, tietoa mm. koulutuksista.

www.kiipula.fi         Kiipulan ammattiopiston ja kuntoutukset palvelut. Erityisoppilaitos.

www.validia.fi         Validia tarjoaa valmentavaa ja ammatillista erityisopetusta ja asumispalveluita.

www.kela.fi             Kansaneläkelaitos Kelan palvelut, mm. etuudet mielenterveyskuntoutujille.

www.toimistot.te-palvelut.fi/riihimaki  Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut, esim. palkkatuki.

www.khshp.fi/palvelut/psykiatria/  Kanta-Hämeen keskussairaalan psykiatrian palvelut.

www.riihimaenseudunterveyskeskus.fi/palvelut/mielenterveys-ja-paihde/ Riihimäen seudun terveyskeskuksen mielenterveys- ja päihdeyksikkö.

www.riihimaki.fi/palvelut/sivistyspalvelut/lukio-opetus/riihimaen-aikuislukio/ Riihimäen aikuislukio


Terapeuttisia valokuvia